atex

Atex:

Eksplozja pyłu cukrowego stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi pracujących w cukrowniach. W zwišzku z tym oferujemy specjalny asortyment taœm przenoœnikowych, spełniajšcych wymagania dyrektyw ATEX, kategorii 2 i 3 oraz wymagania kategorii 1 dla atmosfer pyłowo-gazowych. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa pracy. Zapraszamy do zapoznania się z Pisemnymi Świadectwami Zgodności Elementów.
Złóż zapytanie: beltim@beltim.pl© 2005 by Beltim, wszelkie prawa do treści prezentowanych w serwisie zastrzeżone
best group